Kort om SloveniaBeliggenhet og generelt

Slovenia ligger det sørlige Sentral-Europa og grenser til Italia, Adriaterhavet, Kroatia, Ungarn og Østerrike. Slovenia dekker et areal på ca. 20 273 km² og har et innbyggertall på ca. 2 millioner. Landets hovedstad er Ljubljana. Det ble selvstendig i 1991 og er medlem av EU, NATO og er med i Eurosonen.

Les mer om Slovenia på Wikipedia.Geografi

Landet kjennetegnes med mye skog og fjell. Over halvparten av landet er dekket av skog. Og fjellene kan være høye, noen nærmere 3 000 moh.
Landet har begrenset størrelse, men har en rekke forskjellige landskap – fra høye alpefjell i nordvest til Middelhavskyst i sørvest, fra de Pannoniske slettene i nordøst til de dinariske alper i sørøst og karstområder i sørvest.


Historie

Det har vært bosetting i landet fra mer enn 250 000 år tilbake.

Før Romerne erobret landet, bodde Illyrere og keltere der. Etter Romerrikets fall bosatte slaviske stammer seg i området. Dette er forfedrene til dagens slovenere og de etablerte et eget kongedømme på 600-tallet. Det ble etter hvert overtatt av det frankiske riket og landet ble kristnet.

På 1400-tallet ble landet overtatt av Habsburgerne og ble del av Østerrike. Dette varte helt til slutten av den første verdenskrigen. I 1918 ble det en del av kongedømmet Jugoslavia, sammen med Serbia og Kroatia.

Under andre verdenskrigen ble landet okkupert av Tyskland, Italia og Ungarn. En motstandsbevegelse ledet av kommunister skapte konflikter med den ikke-kommunistiske del av befolkningen som sympatiserte med Italia og Tyskland. Etter krigen ble mange av disse massakrert av de kommunistiske partisanene som hadde drevet okkupantene ut av landet på slutten av krigen.

Josip Broz Tito ledet de kommunistiske partisanene og landet ble en del av den kommunistiske staten Jugoslavia med ham som statsminister og president.

Etter Titos død i 1980 oppsto etterhvert politisk uro i Jugoslavia og slovenernes ønske om selvstendighet vokste fram. Etterhvert fikk ideen sterk støtte i befolkningen og en folkeavstemming i 1990 ga overveldende flertall for selvstendighet. Året etter, 25. juni 1991, ble landet en egen republikk.

Landet ble i 2004 medlem av EU og av NATO. I 2007 ble landet medlem av Eurosonen.


Kultur

De tidligste skriftlige slovenske skriftene er fra 1000-tallet. I 1550 ble den første boken trykket. Språket ble kjent utenfor Slovenia gjennom en ordbok som ble laget i andre halvdel av det 16. århundre. Imidlertid ble slovensk tillatt i skolene først under Napoleons styre av området 1809-1813. Det ga en sterk økning i bruken av språket og i egen nasjonalfølelse.

En nasjonalromantisk periode fulgte hvor Slovenias nasjonalpoet France Preseren var en sentral personlighet. Hans skrifter er høyt verdsatt fortsatt og hans dødsdag, 8. februar, blir årlig markert som den store kulturdagen.

I dag er Boris Pahor den mest kjente slovenske forfatteren, blant en rekke andre gode forfattere.

Kulturen er i dag svært mangfoldig. Landet har mye musikk, litteratur, bildende kunst, teater, film og dans. Det finner sted en rekke festivaler og utstillinger fylt av musikk og litteratur året rundt.

Les mer om Slovenia på Wikipedia.